Career Camp

Career Camp : ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

“เด็กที่มีอาชีพในฝันที่ชัดเจน จะใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมายและมีคุณค่า ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต”
โดย ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม) และ ดร. ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ (ดร.แวว)

 

หากต้องการติดต่อสอบถาม กรุณาติดต่อ

  • เบอร์โทร 084-608-5461 หรือ 083-763-1536
  • Line@ : @dr.noommathlover (ต้องมีเครื่องหมาย @) หรือคลิกดู QR Code ของ Line@ ได้ที่ >> คลิก <<
  • Website “Atichart.com“
ประมวลภาพ High 10 Career Camp

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝันรุ่นที่ 42


สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1
วันที่ 7-8 มีนาคม 2563
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝันรุ่นที่ 37


วันที่ 25 สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัด ตาก
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝันรุ่นที่ 38


วันที่ 1 กันยายน 2562
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัด ปทุมธานี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10