ประมวลภาพ High 10 Camps more samples...

High10 22/62 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา


สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา
วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

High10 21/62 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา


สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
วันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2562
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

High10 20/62 ค่ายเสริมสร้างทักษะความคิด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 19/62
โรงเรียนกวดวิชาบ้านศิลป์ปัญจวิชช์ จังหวัดสุราษฎ์ธานีสำหรับนักเรียน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนกวดวิชาบ้านศิลป์ปัญจวิชช์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 17/62 ค่ายวิทยาศาสตร์หรรษา
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา


สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา
วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 12/62 ค่ายคิดบวก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 10 เมษายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 11/62 ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ รุ่นที่ 4
ค่ายสำหรับน้อง ๆ อายุ 10-18 ปีสำหรับน้อง ๆ อายุ 10-18 ปี
วันที่ 6-8 เมษายน 2562
ณ กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 10/62 ค่ายทัศนศึกษาและค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์


สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
วันที่ 28-31 มีนาคม 2562
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 9/62 ค่ายเสริมประสบการณ์เรียนรู้สู่โลกกว้าง
โรงเรียนสตรีอ่างทอง


สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
วันที่ 18-21 มีนาคม 2562
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 8/62 ค่ายส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม
โรงเรียนจอมทองสำหรับนักเรียน โรงเรียนจอมทอง
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 7/62 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แสนสุข
โรงเรียนนครสวรรค์


สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนครสวรรค์
วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 6/62 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สำหรับนักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 5/62 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี


สำหรับนักเรียน
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 4/62 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สำหรับนักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 3/62 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
วันที่ 20 มกราคม 2562
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 2/62 ค่ายบูรณาการ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช


สำหรับนักเรียนโครงการ SMTP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
วันที่ 17-18 มกราคม 2562
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 1/62 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย


สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
วันที่ 11-12 มกราคม 2562
ณ โรงแรมบอสโซเทล เชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express