ภาพบรรยากาศทดลองเรียนและภาพการเรียนรู้ คอร์ส H102 การจินตนาการ
สำหรับเด็ก 5 - 10 ปี
วันที่ 21 - 22 กันยายน 2562
ณ อาคารอุทธยานการค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 2 โซน C บริเวณ Kiddy Land
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10