คอร์ส "R.I.C.H. Learning : นวัตกรรมการเรียนรู้คู่ความสุข"

R.I.C.H. Learning

นวัตกรรมการเรียนรู้คู่ความสุข

จัดโดย สถาบัน HIGH10 วิทยากรโดย ดร.หนุ่ม HIGH10 (ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์)

ประมวลภาพ High 10 Training

High10 R.I.C.H. Learning เพื่อสร้างสุขให้ทุกคน" รุ่นที่ 13


วันที่ 13 กันยายน 2564
สอนสดออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สอนโดย ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม HIGH10) วิทยากรด้านการศึกษาระดับประเทศ